"Safetyisimportant."

Dịch:Sự an toàn thì quan trọng.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/port.d.ace2003

Cứ phải có sự thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

what the fuck

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

what the hell

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

oh li sit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

WHATTT the hate

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnhLc

Sự an toàn là quan trọng mà củng sai, haizzz

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.