Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Safety is important."

Dịch:Sự an toàn thì quan trọng.

0
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/port.d.ace2003

Cứ phải có sự thế

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

what the fuck

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

what the hell

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

oh li sit

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

WHATTT the hate

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnhLc

Sự an toàn là quan trọng mà củng sai, haizzz

0
Trả lời9 tháng trước