Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are the roots of a plant?"

Dịch:Những cái rễ của một cái cây thì ở đâu?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

đâu là những cái rễ của cái cây cũng phải đúng chứ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/taantran1996

những cái rể của cây ở đâu? mơ. tiếng viêt nói v là ngta hiểu 1 cái cây rồi, không cần nói của môt cái cho dài dòng

1 năm trước