"Everythingisnowreadyforyou."

Dịch:Mọi thứ bây giờ thì sẵn sàng cho bạn.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

mọi thứ giờ đã sẵn sàng cho bạn. Câu này nên đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AucoNguyen

Mọi thứ thì đang sẵn sàng cho bạn.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

bây giờ hay hiện nay đề có thể dùng để dịch now?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhTram10

"hiện giờ" và "bây giờ" khác nhau chổ nào mà chấm sai. Dùng "hiện giờ" còn có vẻ trí thức hơn đó chứ.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.