"Όχι, αυτό θα είχε γίνει χειρότερο."

Μετάφραση:No, this would have been worse.

July 1, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.