Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The disease"

Dịch:Căn bệnh

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhoxe

Có thể chấp nhận nghĩa "cơn bệnh" không?

0
Trả lời2 năm trước