"I am going to go to Paris with you."

Dịch:Tôi sẽ đi Paris với bạn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/McThnhLong

Tôi sẽ đi đến Paris với bạn. Sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mast0904

câu này nhẽ ra phải là i am going to come to paris with you chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

tôi sẽ đến pháp với bạn? where is the mistake?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

=)). the meaning of whole your sentence is right, but the word "Pháp" is "french" in english n the duolingo want we translate word by word

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

we are studying english so i think this it is nessecary

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.