"I am going to go to Paris with you."

Dịch:Tôi sẽ đi Paris với bạn.

7/1/2016, 7:02:17 PM

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/McThnhLong

Tôi sẽ đi đến Paris với bạn. Sao lại sai

7/1/2016, 7:02:17 PM

https://www.duolingo.com/mast0904

câu này nhẽ ra phải là i am going to come to paris with you chứ nhỉ

7/17/2016, 10:09:25 AM

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

tôi sẽ đến pháp với bạn? where is the mistake?

4/11/2017, 2:13:44 PM

https://www.duolingo.com/mivanthan

=)). the meaning of whole your sentence is right, but the word "Pháp" is "french" in english n the duolingo want we translate word by word

8/11/2017, 3:51:09 PM

https://www.duolingo.com/mivanthan

we are studying english so i think this it is nessecary

8/11/2017, 3:53:43 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.