https://www.duolingo.com/profile/21379769

Er du gay?

<< Til å lese med musikk i bakgrunnen: https://www.youtube.com/watch?v=y41yGE17NCw=LLMqx5i7g2MAHyDJ8VZghUxA=31 >

Hvordan kaller du en mann som liker menn og en kvinne som har lyst på å klemme en annen kvinne sent på den mørke kvelden? Hvordan kaller du en mann som jobber fra 8:00 til 20:00, som ett minutt senere smiler mens på sin vei hjem; eller en kvinne som lager den beste maten i byen på restauranten 2 minutter unna fra huset ditt? Du kjenner henne ikke for hun jobber bak på kjøkkenet men maten hennes er så godt at du slikker fingrene dine når du er ferdig å spise. Det kan være den beste sangeren som du elsker å høre på i hodetelefonene dine når du løper i parken på morgenen eller den meste kjente skuespillerinnen som gjorde deg gråte og se verden med nye øyne. Hva heter en mann som lytter til deg når du er trist og forteller deg “du er sterk, du kan gjøre det men du må finne ut en annen måte”? Din beste venn, kanskje? Og hva kaller du den samme personen som hadde hjulpet deg til å se at du trenger deg selv til å bli glad? Du hadde gjort det slutt og du måtte lære til å leve igjen, å gi opp dine gamle vaner og prøve på nytt. Jeg kaller slik person en tallentfull person. Den person som er et kompleks av kvaliteter; med gode og dårlige. Godtagelse og forståelse først.

(I will appreciate your corrections. Many thanks in advance xx)

July 1, 2016

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/lstor

This is great! Corrections (or rather nitpicking), since you asked for them:

 • Hva kaller du en mann som ...
 • kvinne som har lyst til å ... (lyst på = want an item, lyst til = want an activity)
 • Times of day are preferably written with a period: 8.00 and 20.00. However, a few years ago (2014, I think), the colon variant was officially accepted by Språkrådet, so you can technically choose.
 • 'to minutter', not 2 minutter. For numbers below 13, use the lettered variant (unless you have a lot of numbers in your text).
 • There should be a comma or two in the 'Du kjenner henne ikke' sentence.
 • Comma after 'den beste sangeren' and after 'på morgenen'.
 • 'Hva heter en mann som...' &ndash; using 'heter' in this context seems like you're talking about his name. Hva kaller du is better.
 • Comma after 'du kan gjøre det'.
 • Either: du må finne ut en annen måte å gjøre det på or du må finne en annen måte (without 'ut')
 • "Du hadde gjort det slutt" to me means to break up a relationship, and I'm not sure if that's what you mean. Maybe "Du hadde avsluttet det" or simply "Du hadde sluttet" is better?
 • Lære å leve igjen (without 'til')
 • talentfull, not tallentfull (only spelling mistake in entire text!)
 • Comma instead of semicolon. (Semicolon should be replacable with a period, but 'med gode og dårlige' isn't a sentence, so you can't have a semicolon there. This rule is the same in English too.)

Most of this is either extreme nitpicking or comma-rules and prepositions. Comma rules are hard and prepositions are arbitrary across languages, so all in all this is very, very good.

And maybe you'd picked up some of these yourself now, one year later?


https://www.duolingo.com/profile/CamMcAnes

I'm so confused


https://www.duolingo.com/profile/Victoria805005

How do you call a man who likes men and a woman who wants to hug another woman late in the dark evening? How do you call a man working from 8:00 to 20:00, as a minute later, smiling while on his way home; Or a woman who makes the best food in town at the restaurant 2 minutes away from your house? You do not know her because she works in the kitchen but her food is so good that you lick your fingers when you're done eating. It may be the best singer you love listening to in your headphones when you run in the park in the morning or the most famous actress who made you cry and see the world with new eyes. What is the name of a man who listens to you when you are sad and tells you "You are strong, you can do it but you have to figure out another way"? Your best friend, maybe? And what do you call the same person who helped you see that you need yourself to be happy? You had done it and you had to learn to live again, to give up your old habits and try again. I call such person a countless person. The person who is a complex of qualities; With good and bad. Acceptance and understanding first.

(yes i google translated the whole thing and im still trying to figure out that the question is on this post)


https://www.duolingo.com/profile/CamMcAnes

almost a year later I find out ahaha


[deactivated user]

  Jeg er ikke gay. Jeg er asexual.


  https://www.duolingo.com/profile/Cat665064

  Jeg er ikke gay; jeg er bisexual. Du er gay, og at er greit.


  https://www.duolingo.com/profile/Nokitok

  Did you use "og at er greit" to mean "and that is okay"? At is a preposition and it can't be used in this way, you should use "det" -> og det er greit.


  https://www.duolingo.com/profile/brendolinif

  Jeg elsker denne og jeg vil gjerne å lese mer! Det var veldig vakker å lese og din norsk er fantasisk! Skriver du poesi ofte?


  https://www.duolingo.com/profile/21379769

  mange takk for tilbakemeldingen din; jeg skriver ikke poesi :)


  https://www.duolingo.com/profile/KemkoGrape.v.

  Nei, men jeg er omniseksuell :)

  Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.