Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He was the first President."

Dịch:Ông ấy đã là Tổng thống đầu tiên.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

anh ấy đã là chủ tịch đầu tiên?

2 năm trước