Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The patients come."

Dịch:Những bệnh nhân đến.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

những người bệnh nhân cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhMinhTh2

Các với Những thì khác gì nhau z ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

the patients come, the patients come, the patients come, the patients come, the patients come, the patients come,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

những bệnh nhân ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoinguyen989774

Bệnh nhân đến!!! Nghe cứ như vua ak

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hienluong76

Mình ghi "những bệnh nhân tới" nó ko cho =.=

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhducquang

"Những người bệnh nhân đến" cũng không đúng

3 tuần trước