Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a big house."

Dịch:Tôi có một căn nhà lớn.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanDuong16

'Tôi có một căn nhà lớn' mà vẫn sai :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TNT2016

Nói đùa vừa vừa thôi TuanDuong16, bạn viết sai mới đúng , chứ người ta dịch thì người ta phải đúng chứ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanDuong16

Đâu phải mình mình bị đâu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnTuyt5

Tôi có một căn nhà lớn. Sai -.-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Mình đúng nè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhHng272471

i have a big house building enough to one hundred

4 tháng trước