Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi sáng ngày mai"

Dịch:Tomorrow morning

2 năm trước

0 Nhận xét