Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự ra đời của một con vật"

Dịch:The birth of an animal

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tananh2008

Ad oi co the thoat ra ko co quang cao ko??

2 ngày trước