Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những khoảnh khắc"

Dịch:The moments

2 năm trước

0 Nhận xét