1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "He has sent two letters."

"He has sent two letters."

Μετάφραση:Αυτός έχει στείλει δύο γράμματα.

July 4, 2016

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/Taxiarchis

Τους αριθμούς, όπως εδώ το "δύο", άλλες φορές τους δέχεται αν το βάλω σαν αριθμό (π.χ. "2") και άλλες όχι, όπως σε αυτή την ερώτηση. Δεν το φτιάχνετε να έχει τουλάχιστον παντού την ίδια αντιμετώπιση?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.