1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι"

"Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι"

Μετάφραση:A boy and a girl

July 4, 2016
Learn English in just 5 minutes a day. For free.