"Είναι η ερώτηση προσωπική;"

Μετάφραση:Is the question personal?

July 4, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/trakimavs

Shouldn't "Is it a personal question" also be a possible solution?

July 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

    Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς "Is it a personal question" = "Είναι (αυτή) (μία) προσωπική ερώτηση;"

    Η άσκηση έχει το οριστικό άρθρο "the" και το υποκείμενο είναι "the question" και όχι αντωνυμία οπότε η δομή της πρότασης αλλάζει λίγο. Το πρόγραμμα γενικά ευννοεί τις μεταφράσεις που είναι λέξη προς λέξη, αν γίνεται με βάση τους κανόνες της γλώσσας, ακόμη κι αν η εναλλακτική πρόταση σημαίνει πρακτικά το ίδιο πράγμα.

    July 5, 2016
    Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.