"אנחנו כבר לא משתמשים ביחידת המידה הזאת."

Translation:We no longer use this unit of measurement.

July 4, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/IanGoodhar1

Two, actually. (Now 3)

January 5, 2017
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.