https://www.duolingo.com/LCi9

"The boys will be eating rice with chicken at my house."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LCi9

những đứa trẻ sẽ ăn cơm với gà ở nhà của tôi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.