Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LCi9

"The boys will be eating rice with chicken at my house."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LCi9

những đứa trẻ sẽ ăn cơm với gà ở nhà của tôi

2 năm trước