Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ theo con chó của tôi."

Dịch:I am going to follow my dog.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynVngV

Câu này thì phải dịch là "Tôi sẽ theo dõi con chó của tôi" mới đúng chứ?

2 năm trước