https://www.duolingo.com/LCi9

"You said the doctors will be in that city."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LCi9

bạn đã nói những bác sĩ sẽ ở trong thành phố đó

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.