Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đi bộ và cô ấy đi bộ."

Dịch:I walk and she walks.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nkc95

Mấy bạn thông minh q

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phng875889

Thong

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phng875889

Vậy thì mình

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChienTran869385

vì she là ngôi thứ 3 số nhiều nên phải thêm s

3 tuần trước