"Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một."

Dịch:Our trip is in November.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhchel

journey cũng là chuyến đi mà :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VQuChi

Journey có nghĩa là gì và được dùng trong hoàn cảnh nào vậy, ai giải thích giùm em vs

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.