1. Forum
 2. >
 3. Temat: English
 4. >
 5. "Mówimy: "Tak""

"Mówimy: "Tak""

Tłumaczenie:We say: "Yes"

July 5, 2016

3 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/2l2mKBvK

użyłem słowa "talk" zamiast "say" a to chyba to samo nie?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
 • 1789

Akurat "talk" i "say" to zupełnie co innego.

W skrócie: "say" i "tell" oznaczają "mówić", "powiedzieć", "speak" "mówić", "przemawiać" lub "rozmawiać", "talk" oznacza "rozmawiać", ale sposób stosowania tych wszystkich słów się różni.

1. Czasownik "say"

(past tense said, past participle said) stosuje się w konstrukcjach:

 • say (something)
 • say that (something)
 • say (something) to (a person)
 • “(something)” a person said

Czasownik ten używamy gdy dokładnie cytujemy cudzą wypowiedź lub gdy odbiorca wypowiedzi jest nieokreślony lub mniej istotny, oraz gdy wypowiadamy opinie:

 • We say "yes" - Mówimy "tak"
 • “Nice to meet you,” Harry said - "Miło cię widzieć" rzekł Harry
 • The woman said "good morning" - Kobieta powiedziała "dzień dobry"
 • Margaret says she doesn’t like chocolate - Małgosia mówi, że nie lubi czekolady
 • I stopped by to say hello - Zatrzymałem się, aby się przywitać
 • I said only 3 words before he interrupted me - Powiedziałem tylko 3 słowa zanim mi przerwał
 • I wouldn't say that he's a great guitarist - Nie powiedziałbym, ze jest on wielkim gitarzystą
 • They say that you should drink 2 liters of water a day - Jak mówią (Jak się mówi), trzeba wypić 2 litry wody dziennie

Można też wskazać komu coś się mówi, wtedy konieczny jest przyimek "to":

 • I say "yes" to my parents = Mówię moim rodzicom "tak"

2. Czasownik "tell"

(past tense told, past participle told) jest stosowany do przekazywania (ale nie cytowania) informacji, instrukcji, poleceń oraz gdy odbiorca informacji jest w zdaniu określony (jako dopełnienie), przy czym nie stosuje się przyimka "to". Nie może być stosowany przy cytatach:

 • Has she told you the good news? - Czy ona powiedziała ci dobre wieści? - (Uwaga: słowo "news" jest niepoliczalne w j.angielskim i nie ma liczby mnogiej, ale w j.polskim w takim zwrocie jest zazwyczaj używane w liczbie mnogiej)
 • Tell us your name - Powiedz nam jak się nazywasz
 • I tell you to clean the room - Każę ci posprzątać pokój
 • The police officer told him to stop - Policjant kazał mu się zatrzymać (Uwaga: nie powiemy ~The police officer told him, "Stop."~)
 • Will you tell me what happened? - Czy powiesz mi co się stało?

Można wskazać o czym się mówi, wówczas najczęściej użyjemy przyimka "about" albo spójnika "that" lub zaimków "what", "whom"

 • Tell us about occupation - Powiedz nam o tym czym się zajmujesz
 • Tell me about the movie. Did you like it? - Opowiedz mi o filmie. Podobał ci się?
 • Tom and Anna told everybody that they were engaged - Tomasz i Anna powiedzieli wszystkim, że się zaręczyli
 • Tell me what you think about her idea - Powiedz mi co myślisz o jej pomyśle
 • To tell the truth (idiom) - powiedzieć prawdę

3. Czasownik "talk"

(past tense talked, past participle talked) oznacza rozmowę, dotyczy wymiany informacji pomiędzy kilkoma osobami i jest bardziej nieformalne, często ma znaczenie "gadać", "plotkować" oraz nie może być stosowane do mowy zależnej.

 • We talked about my project - Rozmawialiśmy o moim projekcie
 • Let's talk about it! - Porozmawiajmy o tym!
 • What are you talking about? - O czym ty mówisz? (O czym ty gadasz?)
 • People talk about her private life - Ludzie gadają o jej prywatnym życiu
 • You're talking nonsense! - Mówisz bez sensu! (Gadasz bzdury!)

Jest też używane w znaczeniu naśladowania ludzkiej mowy:

 • Can your parrot talk? - Czy twoja papuga umie mówić?

4. Czasownik "speak"

(past tense spoke, past participle spoken) też oznacza "rozmawiać", "mówić", ale jest bardziej formalny i często oznacza jednokierunkowy przepływ informacji, oficjalne wypowiedzi i przemówienia. Może być stosowany do mowy zależnej. Jest stosowany często, gdy nie podaje się żadnych detali z treści wypowiedzi, a jedynie ogólny temat tej wypowiedzi (gdy cytujemy wypowiedź użyjemy "say", a gdy ja dokładnie omawiamy użyjemy "tell")

 • I'd like to speak to you about my project - Chcę porozmawiać z tobą o moim projekcie
 • The king spoke to the audience about the war - Król wygłosił do słuchaczy przemowę na temat wojny
 • The director spoke to us about his plans - Dyrektor opowiedział nam o swoich planach (ogólnie informujemy o czym mówił, bez żadnych detali)
 • Is that the woman you spoke of? - Czy to jest ta kobieta, o której mi opowiadałeś? (przyimek "of" oznacza bardziej formalną wypowiedź niż "about")
 • Emma is going to speak in front of 500 people at the conference - Emma na konferencji będzie wygłaszać mowę przed pięciuset słuchaczami

Czasownik speak jest też stosowany gdy mowa o umiejętności posługiwania się jakimś językiem (jak napisałem wyżej, talk w takim kontekście ma znaczenie udawania lub naśladowania mowy):

 • Do you speak English? - Czy mówisz po angielsku?

Czasowniki talk i speak w wielu kontekstach można stosować zamiennie, ale są sytuacje gdy można posłużyć się tylko jednym z nich.

 • speak to = talk to
 • speak with = talk with
 • speak about = talk about

https://www.duolingo.com/profile/graynawoni

Znowu to samo piszę ze znakami

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.