Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai là thứ Năm."

Dịch:Tomorrow is Thursday.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongvatung

quá khó khăn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Dễ..!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LHNhNguyt1

Câu dễ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnkhnhlin17

câu dễ vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lin121219

Dễ qúa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun633632

Khó trong sự rất dễ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nga119621

Mạo từ The áp dụng cho những trường hợp nào?

3 tháng trước