"Ngày mai là thứ Năm."

Dịch:Tomorrow is Thursday.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongvatung

quá khó khăn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Dễ..!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LHNhNguyt1

Câu dễ quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnkhnhlin17

câu dễ vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lin121219

Dễ qúa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun633632

Khó trong sự rất dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nga119621

Mạo từ The áp dụng cho những trường hợp nào?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.