Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QNmai

"The two men used to make the food every day."

QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 16
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 16

Hai người đàn ông đã thường nấu ăn mỗi ngày.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthoa68

Hai nguoi dan ong da tung nau an moi ngay

1 năm trước