https://www.duolingo.com/QNmai

"He and I used to make lunch every day."

QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 11
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 11

Anh ấy và tôi đã quen nấu bữa trưa mỗi ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LcLeo1

Trường hợp này sao lại không dùng "s" vậy mọi người

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.