Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có nói chuyện với chó của bạn không?"

Dịch:Do you talk to your dog?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tram162385

Hỏi hay :-)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9
 • 81

Làm thế để có hứng khi học bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 16

Do you talk to your bear?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Do you talk with your dog.ko dc sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuanHuynh10

talk (to/with somebody) (about somebody/something). Tại sao "Do you talk with your dog" lại sai?

1 tháng trước