Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ducnd272

"They let me read this book because it is good."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducnd272

họ bắt tôi đọc cuốn sách này vì nó hay

2 năm trước