Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mái nhà thì màu đỏ."

Dịch:The roof is red.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungthnh17

Goodbye

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendanhviet

Ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVHongPh

Ngu thật

1 năm trước