Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Thanhlu11

"I do not have time."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/taihoang1995

tôi không có thời gian

2 năm trước