Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The senators are here today."

Dịch:Những thượng nghị sĩ đang ở đây hôm nay.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/impossible4

Thượng nghị sĩ là chức vụ j vậy ai biết ko? Giải thích giùm với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 294

Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng nghị viện, giống như Đại biểu Quốc hội của VN ý.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 294

Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng nghị viện, ở Mỹ có 2 viện là Thượng viện & Hạ viện, giống Đại biểu Quốc hội của Quốc hội ở VN ý!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Ở thượng nghị viện thì giống đại biểu quốc hội của việt nam. Vậy ở hạ nghị viện thì giống gì ở việt nam nhỉ. Ai biết giới thiệu mọi người cùng nghe để biết thêm :)

4 tháng trước