Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/--AWESOME--

Cuộc đua XP của --AWESOME--

--AWESOME--
  • 25
  • 25
  • 24
  • 16
  • 6
  • 4

Cuộc đua xp này có 5 thứ tiếng đó là Pháp,Đức,Ý,Bồ Đào Nha và Việt. Những điều các bạn có thể làm:

Immersion (You can do it)

Bài kiểm tra (You can do it)

Không hack

Giải đồng đội

1st: 280 lingots

2nd: 200 lingots

3rd: 120 lingots

4th:60 lingots

Giải cá nhân:Cho người làm nhiều nhất giải : 150 lingots * Giải nhì 80 lingots

Các đội:

Tiếng Pháp ( https://www.duolingo.com/o/tabyzj ): mình (--AWESOME--),Say-you-will,bechibi,Kagome-chan,Thienthuan1 (Đủ Người)

Tiếng Đức( https://www.duolingo.com/o/jfxxpy ):-Detective-,tungpt1711

Tiếng Tây Ban Nha( https://www.duolingo.com/o/wsaqny ):Suzue

Tiếng Bồ Đào Nha ( https://www.duolingo.com/o/mgdjgy ):nguyenthaman,Hoangngoc19

Tiếng Việt( https://www.duolingo.com/o/sgjdnb ): thuynga0612, linhhoang1307,congluhan,ThanhHang2006,linhbac Đủ người

Bởi vì mình phải tới Hospitaltừ 12/7 đến 18/7 nên 20/7 sẽ bắt đầu nếu đủ người

<h1>Giải thưởng được tăng lên</h1>
2
2 năm trước
17

86 Nhận xét