Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QNmai

"They do not let me read this book."

QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8
0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8

Họ không để cho tôi đọc cuốn sách này

0
Trả lời2 năm trước