https://www.duolingo.com/QNmai

"They do not let me read this book."

QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Họ không để cho tôi đọc cuốn sách này

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.