1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Thirteen days ago"

"Thirteen days ago"

Μετάφραση:Δεκατρείς ημέρες πριν

July 7, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

σε προηγούμενη άσκηση δεν δέχτηκε στη θέση του πριν το "before" αλλά μόνο το "ago". Ποια είναι η διαφορά τους? Η άσκηση ήταν: Ένα μήνα πριν=A month(ago)


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Το ago σημαίνει πριν σε σχέση με τώρα.
Το before, χωρίς σημείο αναφοράς, σημαίνει 'παλαιότερα/ στο παρελθόν' γενικότερα.
Αν ορίσουμε ποιο είναι το σημείο πριν από το οποίο έγινε κάτι, τότε το before σημαίνει πριν.

Παραδείγματα:
(1) I've seen this film before = Την έχω ξαναδεί αυτή την ταινία (Έχω δει αυτή την ταινία στο παρελθόν)
(2) I saw this film two weeks ago = Είδα αυτή την ταινία πριν από δύο εβδομάδες (δλδ σε σχέση με σήμερα).
(3) Ι saw a film before I called you = Είδα μια ταινία πριν σε καλέσω.

Προσοχή στους χρόνους: η πρώτη πρόταση θέλει παρακείμενο επειδή το αποτέλεσμα της πράξης συνδέεται με το παρόν, δηλαδή, μέχρι και σήμερα ισχύει ότι δε έχω δει την ταινία. Στη δεύτερη και στην τρίτη πρόταση ορίζουμε ακριβώς πότε έγινε η πράξη άρα μπαίνει αόριστος.


https://www.duolingo.com/profile/martha2187

στο 3 θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και past perfect με τη λογική ότι είναι μια πράξη(είδα την ταινία τελείωσε ) που ολοκληρώθηκε πριν κάποια άλλη (και μετά πήρα τηλέφωνο ) ?

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.