"The sixth cook does not cook, but he stands and waits."

Translation:A hatodik szakács nem főz, hanem áll és vár.

July 8, 2016

1 Comment
This discussion is locked.


[deactivated user]

    A hatodik szakács nem főz, csak áll és vár.

    Learn Hungarian in just 5 minutes a day. For free.