https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

54 Từ vựng tiếng Anh về công việc

Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur Imgur

Đường link internet: https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster/photos/ms.c.eJxNzckNwEAIBMGMLO6B<sub>;BOzBN7F39I0MGmkAxZGDreHP6iCFqUcSFKCGPtCJ5YXZBa6MItY6KOoC9EJ</sub>;WCSfYsBfgFtSiJs.bps.a.1036857719739090.1073742070.612637105494489/1036857746405754/?type=3

July 8, 2016

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Hay! ^^

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

thanks

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Nhưng mà bn nhớ ghi nguồn vào nha! ^^

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

cảm ơn vì đã ủng hộ mình , đây là nguồn nha bạn:

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster/photos/ms.c.eJxNzckNwEAIBMGMLO6B<sub>;BOzBN7F39I0MGmkAxZGDreHP6iCFqUcSFKCGPtCJ5YXZBa6MItY6KOoC9EJ</sub>;WCSfYsBfgFtSiJs.bps.a.1036857719739090.1073742070.612637105494489/1036857746405754/?type=3&theater

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks!

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Hay! (Đi đào mộ kiếm topic) '_'

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

trên đây phải không: https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster/ . cảm ơn đê -_-

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhuXuyen

Thanks!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xinchortvu

hay

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thangnt1

Mình thấy rất hay. Mình muốn tải về máy tính nhưng chưa tải được. Nếu bạn biết thì chỉ giúp nha.

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Th2EFE

Hay ! Thanks ^ ^

July 16, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.