Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/mnhph1

"He will never be old."

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Be và been giốg nhau mà Tại sao lại thế nhỉ .v.v.v ????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • Be là dạng nguyên mẫu (V0 / V - inf) của động từ to be.

 • Been là past participle (V3) của động từ to be.

 • Sau modal verb (must/will/shall/can,...) phải là động từ ở dạng nguyên mẫu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung182004
dung182004
 • 12
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2

been dùng cho tương lai mà mina nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhungTranD

Anh sẽ không bao giờ già

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

He will die before old. :)

1 năm trước