Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When will this train arrive in Barcelona?"

Dịch:Khi nào chuyến tàu này sẽ đến Barcelona?

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonganhdn2004

Barcelona chi co quen k vt hoa thui ma cug sai dc !!!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Bạn ơi Duolingo không phân biệt viết hoa với viết thường. Bạn nhớ lại bạn có viết sai ở đâu không?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dhqy41b

Khi nao tàu này và khi nào cái tàu này!

0
Trả lời1 năm trước