"אני לא ממש חושב שהוא אוהב את האוכל שלנו."

Translation:I don't really think he likes our food.

July 9, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/parchee

What is the correct Hebrew word order for "I really don't think that he likes our food"?

July 9, 2016

https://www.duolingo.com/bar_an

אני ממש לא חושב שהוא אוהב את האוכל שלנו

July 9, 2016

https://www.duolingo.com/zion11dotcom

ani lo mamash khoshev sh-hu okhev et ha-okhel shelanu

January 23, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.