Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Shine_

Game "Những câu nói bằng tiếng anh hay nhất"

_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Cách chơi:

-Mỗi bạn sẽ đăng một câu nói bằng tiếng anh !

Luật chơi:

-Các bạn từ 5 ngày streak trở lên mới được tham gia !

Giải thưởng:

Câu nói hay nhất:50 lingots

Câu nói ấn tượng nhất cuộc thi:30 lingots

Câu nói mang tính yêu thương nhất:20 lingots

Câu nói về học tập của mình và người xung quanh:10 lingots

<pre> Thời gian đăng kí đến 20:00 giờ tối nay ! </pre>
2
2 năm trước

25 Nhận xét