Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một con người"

Dịch:I am a man

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnNguytH

Nếu tôi là một con người thì phai la I am a people

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6
  • man cũng là con người nha bạn, Imgur

  • people là con người nhưng nó là dạng số nhiều của person

2 năm trước