Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế."

Dịch:She works for an international foundation.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Sao không phải "International Organization"?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangVinh149611

minh thay hai cai deu y chang nhau ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She workS for international foundation, she works for international foundation

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

She works for an international foundation

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CcjqfZ

Có vẻ sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungyt234

sai vl

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungyt234

dịch cx sai

2 năm trước