"Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế."

Dịch:She works for an international foundation.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Sao không phải "International Organization"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangVinh149611

minh thay hai cai deu y chang nhau ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She workS for international foundation, she works for international foundation

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

She works for an international foundation

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/CcjqfZ

Có vẻ sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungyt234

sai vl

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungyt234

dịch cx sai

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.