"אזעקה נשמעה בתל אביב."

Translation:A siren was heard in Tel Aviv.

July 9, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/OwlwaysLearning

רחמנה לצלן

August 7, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.