Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cây sáo"

Dịch:A flute

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THANHCAN96

A flute và a bamboo flute có gì khác nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6
  • A flute"Một cây sáo", có thể được làm bằng các chất liệu khác, ngoài trúc.

  • A bamboo flute"Một cây sáo trúc" .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Oh.cảm ơn sự giải thích của bạn

1 năm trước