https://www.duolingo.com/profile/kiiet

ôn lại từ đã học mà có thời gian là thích nhất

có thời gian tự nhiên đôi khi gặp những từ học rồi mà quên thì lúng túng không tả nổi. có những câu không nghe được vậy mà khi thấy đáp án bất ngờ cực kì luôn. nói chung là nó kích thích. thích ôn lại mà co thời gian. thấy tự nào sai thì ra mục có từ đó học lạ hết là ok. làm lại (trừ những hôm có việc) mà làm không qua là tức lắm. làm cho tới khi nào qua mới thôi. ahihi

July 10, 2016

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.