Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn viết một lá thư."

Dịch:You write a letter.

2 năm trước

0 Nhận xét