Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn viết một lá thư."

Dịch:You write a letter.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungLy18

Thing giống lettr

3 tuần trước