"יש למשפחה שלה שני בתי קפה."

Translation:Her family has two cafés.

July 11, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Tim5602

למשפחה שלה יש שני בתי קפה is the same sentence, right?

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/radagastthebrown

It's the same and should be accepted.

July 31, 2016

https://www.duolingo.com/Tim5602

Thank you!

July 31, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.