"Tôi có một gia đình."

Dịch:I have a family.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuchTng2

Không có "a" là sai ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 10
  • 6
  • 3
  • 2

Ukm, trong câu có mạo từ "a" phải dịch là "một", và ngược lại có từ một phải dịch là "a/an" nhé. Không thể không có mạo từ "a" khi "family" là một danh từ số ít đếm được.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kaito639258

Một gia đình mà.phải có "a" chứ!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duydepdai

Mấy cái duolingo ăn gian

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/duydepdai

Tôi phải được đúng chứ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiuPhong2

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.